Friday, May 5, 2017

Declaracions viscerals que provoquen xenofòbia

Les desafortunades declaracions del ministre de Treball que feien referència a la supressió de treballadors i persones estrangeres en origen per afavorir els aturats espanyols són la mostra d'un tarannà populista, poc meditat i que atia els més baixos instints xenòfobs ara que la crisi econòmica i social truca cada cop més fort a la porta de la nostra societat consumista que agonitza. Tot i que la vicepresidenta del govern central ha rectificat, a corre-cuita, el seu collega de l'Hospitalet, aquestes afirmacions han obert la capsa dels trons i han fet augmentar més encara les diferències entre ciutadans de primera i de segona categoria. La política de contractació en origen és la millor manera per assegurar un flux migratori racional i amb garanties de drets i de deures. Segons els empresaris de diferents sectors econòmics, encara ens cal recórrer a la contractació en origen per fer tasques específiques com l'agricultura, el sector de l'hostaleria, serveis bàsics com la neteja de les nostres ciutats, la cura de la gent gran...

Tot plegat, ens mostra que, si reduïm aquests contractes als ciutadans i persones que vénen a treballar, això provocarà un daltabaix en el teixit econòmic del nostre país. O som tan ignorants, tanmateix, de pensar que els dissortats desocupats agafaran les feines que els estrangers nouvinguts i els que ja han adquirit la nacionalitat usurpen als espanyols vells? La resposta crec que és bastant clara. Demanem més cura i sentit comú, sisplau!

No comments:

Post a Comment